Nørre Borris Kirketomt

Nørre Borris Kirketomt

Nørre Borris Kirketomt

Nørre Borris Kirketomt bør besøges med en lommelygte i skumringen eller efter det er blevet mørkt for den helt unikke oplevelse.

Kirketomten har stået stort set urørt siden 1905, da Nørre Borris Kirke blev revet ned. Kirkens tidligere placering er markeret med en række sten. Kirkediget står tilbage, enkelte gravsten er synlige og et rustent metalgitter står tilbage. Ellers oplever du en lille tilgroet oase med masser af slyngplanter, som helt sikkert også dækker en del af gravstenene.

En af gravstenene ved Nørre Borris Kirketomt

 

Der er en lille parkeringsplads ved Nørre Borris Kirketomt.

Kirken der blev ved og ved

Historien om Nørre Borris Kirke er historien om en kirke der blev ved og ved. Kirken blev bygget i 1300-tallet. Der var plads til 80 sognebørn i kirken. Allerede i 1555 blev det bestemt at kirken skulle nedrives. Dette skyldes officielt “sognets ringhed”, men nok også at præsten rejste fra Ørum i Nordfjends for at prædike. Det var en tur på “3 stærke mil”, eller 21 km, som med datidens transportformer og små stier og grusveje var en længere tur. Men det lykkedes sognets beboere at holde fast i kirken, da de tilbød de skiftende præster en passende betaling.

Men sidenhen blev det sognet vækst, der fik betydning for at kirken blev nedrevet. Stationsbyen Sparkær vest for Nørre Borris Kirke var i stærk vækst. Nørre Borris Kirke blev for lille til sin menighed og der blev behov for en ny kirke. En kirke i Sparkær blev opført. I 1905 blev Nørre Borris Kirke revet ned. Inventaret blev flyttet til kirken i Sparkær. Det forlyder at kirken blev solgt til nedrivning og at prisen var 350 kroner.

Dengang blev kirkegården besluttet fredet i 100 år. Menighedsrådet i kirken i Sparkær blev forpligtet til at holde stier og kirketomten indtil år 2005. Stedet vedligeholdes fortsat med stier rundt i kirketomten.

Stedet blev dog anvendt som aktiv kirkegård nogle år efter nedrivningen. På kirkegården kan blandt andet findes en gravsten fra 1910.

Et tilgroet familiegravsted

 

 

.

6-12 ÅR 13-19 ÅR Unge VoksenVoksen
Gratis

Bakkelyvej 8, Viborg, Denmark